İHTİYACINIZA  ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

Ürün, Hizmet ve İş Geliştirme;

Ürün, bir işçilikle veya otomatik süreçler dizisi ile üretilen, bazı faydaları olan herhangi bir pazarlanabilir şey anlamına gelir.  Gelişim, birilerinin bir konuda sürekli bir ilerleme kaydetmesi veya başarmasıdır. Daha önceki bir politikadan (geleneksel yaklaşım) ileri bir politikaya geçiş (modern yaklaşım). Hizmet ve Ürün Geliştirmekte amaç, insan ve süreç unsurlarını içeren bir değer akışı yönetimidir. Bir fikrin ortaya çıkmasından başlayarak müşteriye sunulmaya hazır bir değere dönüştürülünceye kadar geçirdiği tüm işlemlerden oluşan süreçtir. Firmalar; büyümek, pazar paylarını artırmak, kâr etmek; atıl kapasitelerini kullanmak ve rakiplerin yeni ürün geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamak gibi amaçlarla yeni ürün geliştirmek isteyebilirler.

Yeni ürün geliştirme süreci, fikir üretme aşamasıyla başlamaktadır. Bu aşama, hedef pazar beklentileri ve şirketin amaçları çerçevesinde sürekli bir araştırmayı kapsar. Amaç, en iyi fikri bulmak için mümkün olduğunca çok fikir üretmektir. Ürünle ilgili yeni fikirler, müşteri beklentilerinin veya teknolojik gelişmelerin yönlendirmesiyle, firma içi ve dışı pek çok kaynaktan üretilir.

Firma içi kaynaklar; yöneticiler, satış elemanları, araştırma geliştirme ve üretim bölümleri vb. olmak üzere her düzeydeki firma çalışanları; firma dışı kaynaklar ise; müşteriler, bilim adamları, rakipler, tedarikçiler, laboratuvarlar, danışmanlar, bilimsel ve teknik konferanslar, reklam ajansları, pazarlama araştırma kuruluşları, ticari birlik ve dernekler, endüstriyel yayınlar vb. olarak sayılabilir.

Başarı Faktörleri ;

Ürüne ilişkin;

 • Özgün ve sıradan olmayan bir ürün geliştirmek
 • Rakiplerden farklı olmak
 • Ürünün iyi tasarlanmasıve üretilmesi
 • Müşteri beklentilerinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi ve bu beklentilerin rakiplerden çok daha iyi (kaliteli ve güvenilir) karşılanması
 • Ürünün doğru konumlandırılması
 • Ürünün, müşterideki şirket imajı ile uyumlu olması

Şirkete ilişkin;

 • Üst yönetimin onay ve desteğinin bulunması
 • Ürünün pazara sunum zamanının doğru planlanması ve uygulanması
 • Ar-Ge, mühendislik, üretim, satın alma, pazarlama, finans ve ilgili tüm birim çalışanlarının uyumlu çalışması
 • Güçlü mühendislik temeli ve üretim altyapısının varlığı
 • Potansiyel pazarın ve özelliklerin doğru analiz edilmesi
 • Maliyetlerin doğru tahmin edilmesi, finansal olanakların yeterliliği
 • Bilimsel yöntemlere dayalı, sağlıklı ve hızlı karar alma sisteminin bulunmasıÜrünün pazara giriş ve tutundurma faaliyetlerinin doğru planlanması

Ürün geliştirme süreçleri ;

 1. Tamamen yeni bir ürün yaratılması ya da var olan bir ürünün tüm olasılık ve sonuçların keşfedilmesi ile geliştirilmesi.
 2. Son kullanıcılara daha iyi ve gelişmiş hizmetler sunmak için yeni veya mevcut bir ürünün inovasyonu.
 3. Yeni bir ürünün sürekli iyileştirilmesi veya son kullanıcıların taleplerini karşılamak için tercih vererek mevcut bir ürünün geliştirilmesi.
 4. Yeni bir ürünün faydasını geliştirmek veya mevcut bir ürünün kişisel ve / veya ticari kullanım için özelliklerini yükseltmek, tanımlanan hedefi genişletmek (objektif).

Yeni Hizmet ve Ürün Geliştirme sürecinde büyüme için sabırlı ama kar için aceleci olmak gerekir. Bunun için “yaşayabilir” hizmet ya da ürünü, çabuk benimseyen kullanıcılarla hızla deneyip karlılığına bakarak gerekirse değişiklik kararı verilmelidir.

Mağaza
İletişim